Agenda

Home | Agenda | Energietransitie en uitdagingen voor Zeeland

Energietransitie en uitdagingen voor Zeeland

Jacob van Berkel, lector Duurzame Energie in de Delta, aan de HZ University of Applied Sciences, verzorgt een lezing over de energietransitie en de uitdagingen waar Zeeland voor staat. De lezing vindt plaats op donderdag 14 februari vanaf 18:00 uur in De Stadstuyn, Steenstraat 20 in Hulst. De lezing wordt georganiseerd door Rotary Hulst. Entree kaarten voor niet leden kosten € 25,- ,  dit is inclusief een diner. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via rotaryhulst@zeelandnet.nl.

Na een bijeenkomst over afval en één over plastic is dit een derde themabijeenkomst duurzaamheid van Rotary Hulst onder het voorzitterschap van Cor Sponselee.  “We lezen elke dag in de krant over klimaatverandering, energietransitie, Nederland van het gas af, CO2 uitstoot etc.. Iedereen heeft er wel een mening over windmolens en zonnepanelen. Hoog tijd om fabels en feiten te onderscheiden. En ons te verdiepen in de toekomstige veranderingen in ons landschap ”, aldus Cor Sponselee. De lezing is georganiseerd in samenwerking met Pascal Elegeert, werkzaam bij Switch.

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer de Klimaatwet aangenomen, die een besparing  voorschrijft van 49% aan CO2 uitstoot in 2030. Maar aan de zogenaamde Klimaattafels is nog geen sprake van consensus over wie de belangrijkste besparing voor zijn rekening neemt. Wie draagt de zwaarste lasten en wie betaalt de rekening? Ook in internationaal verband is geen akkoord over een algehele CO2 heffing die industrie en bedrijven dwingen tot innovatie ten gunste van het klimaat.

Gastspreker Jacob van Berkel, doceert aan de HZ University of Applied Sciences, in Vlissingen. En is daarnaast ook onderzoeker, adviseur van overheden en lid van de Zeeuwse klimaat sub-tafel Energie uit Water. Naast zijn aanstelling als lector heeft Jacob een eigen bedrijf, Entry Technology, waarin de focus ligt op duurzame energie. Naast ondernemer en wetenschapper is Van Berkel ook uitvinder. Hij heeft 11 octrooien op het gebied van zonne-energie, energieopslag en waterkracht.  In zijn lezing biedt Van Berkel het publiek een doorkijk in onze toekomstige energievraag en –opwekking. Vanwege de dichtheid van de industrie, in Zeeland een gebied met een hoge energievraag  en dus een grote opgave voor wat betreft de transitie naar een duurzame energievoorziening. Anderzijds ondervindt juist ook Zeeland als deltagebied de gevolgen van de klimaatverandering die wordt veroorzaakt door gebruik van grote hoeveelheden fossiele brandstoffen.

Het werk van Switch wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

Datum
14 februari 2019
Tijd
18:00 - 20:30 uur
Locatie
De Stadstuyn, Steenstraat 20 in Hulst.

Deel deze activiteit via social media

Meer activiteiten

31
08-2019
Locatie: Scheldeboulevard Terneuzen
05
09-2019
Locatie: ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg
07
10-2019
Locatie: verspreid over heel Zeeland
Programma: Literaire Tocht
T/m: 11-10-2019